Memurlar ve inananlar

Memurlar görevlerini yerine getiriyorlar. Bir fikre inananlar ise inandıkları görevi üstleniyorlar.

Acaba başarılı olacak mıyım diye düşünüyorsak, kendinize soralım:

Memur musunuz yoksa yaptığınız şeye inanıyor musunuz?

Soralım çünkü, sorunun yanıtı başarımızın da yanıtı.